Chứng chỉ B1 – CEFR Châu Âu

Chứng chỉ Khung B2 Châu Âu (FCE) do Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge cấp là một loại chứng chỉ nằm trong khung Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) về ngôn ngữ và do Đại học Cambridge (UK) sở hữu, cũng đã được triển khai rất nhiều khóa học cũng như kỳ thi trên nhiều nước trên Thế Giới.
Chứng chỉ B1 chứng nhận người học có khả năng: Bạn đủ khả năng để có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một cuộc họp.
Tại Việt Nam, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Trường Đại học áp chuẩn điều kiện xét tuyển đầu vào/ra những học viên Cao học (Thạc sĩ) tại các Trường Đại học có chức năng đào tạo Đại học hoặc sau Đại học.
 Chứng chỉ B1 tương đương với trình độ sau: Pre – Intermediate (CEFR)
Hình thức thi Chứng chỉ B1 – CEFR Châu Âu – (Cambridge ESOL) 
Reading and Writing: Bài thi Đọc có 5 phần, Bài thi Viết có 3 phần, mỗi phần trên có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Thời gian dành cho 2 kỹ năng là: 1 Giờ 30 Phút, phần đọc có 35 câu, phần viết có 7 câu. Tổng số điểm chiếm 50% của chứng chỉ B1.
Listening: Bài thi Nghe có 4 phần, thời gian thi 30 phút, cộng với 6 phút để đánh kết quả trả lời vào Answer Sheet, cả bài thi bao gồm 25 câu nghe. Tổng sổ điểm của chiếm 25% của chứng chỉ B1.
Speaking: Bài thi Nói có 4 phần, Bạn phải đối diện với 2 vị giám khảo, một giám khảo nói với Bạn, một giám khảo ngồi nghe Bạn nói, thời gian dành cho Bạn: 10 – 12 phút. Tổng sổ điểm của chiếm 25% của chứng chỉ B1.

Elink Việt Nam là tổ chức nhận được sự hỗ trợ lớn từ các chuyên gia Trường Đại học Cambridge (UK) về việc giảng dạy chương trình Khung Châu Âu (CEFR), trong đó có chương trình B1 – CEFR. Vì vậy Elink Việt Nam luôn tự tin khẳng định sự cam kết 100% kết quả điểm số bằng việc hỗ trợ giảng dạy tỉ mỉ, hướng dẫn các làm các bài thi, truyền đạt các kinh nghiệm học tập và thi Chứng chỉ B1 do Cambridge ESOL, Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), Đại học Hà Nội tổ chức tại Việt Nam.
Trong trường hợp học viên không đạt điểm số như yêu cầu, Elink Việt Nam sẽ chịu mọi trách nhiệm trước học viên: Hoàn trả toàn bộ 100% học phí hoặc đào tạo miễn phí hoàn toàn khóa học tiếp theo cho đến khi học viên đạt kết quả như học viên mong muốn thì thôi.
Đối tượng cần Chứng chỉ B1 – CEFR Châu Âu 
  •  Các sinh viên đang theo học trình độ Thạc sĩ tại Việt Nam cần thi đạt chứng chỉ Tiếng Anh trình độ tương đương B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
  • Căn cứ Thông báo số 826/2011/TB-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về các cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên Tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
Đơn vị cấp Chứng chỉ B1 – CEFR Châu Âu 
  • Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh (Cambridge ESOL)
  • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Bạn cần:  
          Đăng ký thi trước 02 tuần.
          Lệ phí thi: 35$/Thí sinh.
          Thủ tục đăng ký thi bao gồm: CMND (Bản gốc), 4 Ảnh 3×4 và lệ phí thi.
          Địa điểm nộp đăng ký thi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.