Hướng dẫn thi viết IELTS dạng học thuật (Academic)

Đánh giá bài này

Hướng dẫn thi viết IELTS dạng học thuật (Academic)


Trong phần này, bạn phải biết tìm thấy, hiểu và phân tích các thông tin có từ biểu đồ. Đây là kĩ năng dạng học thuật vì nó thể hiện bạn có thể giải thích được các số liệu trong biểu đồ 
5  BƯỚC ĐỂ THÀNH THẠO THI VIẾT IELTS DẠNG HỌC THUÂT 
 1.  Biết nhận ra các dạng biểu đổ như : dạng đồ thị (line graphs), biểu đồ hình cột (bar charts), biểu đồ hình tròn (Pie charts) …
 2.  Biết được các thông tin quan trọng, so sánh chúng với nhau, xu hướng…
 3.  Thực hành các từ vựng liên để nói về so sánh, xu hướng…
 4.  Biết cách trình bày từ đầu đến cuối cho rõ đầu đuôi 
 Bằng việc bám sát các bước trên bạn sẽ thành thạo và tự tin hơn khi làm bài, bất kể dạng biểu đồ gì 
5. Không viết những gì không nên 

STEPS 1 & 2 � IDENTIFY TYPES OF CHARTS, LOOK FOR TRENDS

BAR CHARTS


Biều đồ hình cột chứa 2 trục x và y vuông góc với nhau. Chiều dài hình cột thể hiện giá trị của nó. Biểu đồ hình cột thường dùng để so sánh các dữ liệu với nhau . Trong biểu đồ hình cột bạn có thể quan tâm tới những điều sau: 
 • Cột nào cao nhất ?
 • Cột nào ngắn nhất ?
 • Các cột có thay đổi theo thời gian không?
 • Các cột khác nhau như thế nào ?


PIE CHART


Biều đồ hình quạt được chia thành các cung tròn.Nó chỉ ra số liệu % của từng cung tròn. Tổng của các cung tròn là 100%. Hãy tự hỏi mình  những điều sau: 
 • Phần nào lớn nhất ?
 • Phần nào nhỏ nhất ?
 • Các phần khác nhau như thế nào ?


LINE GRAPH


Biều đồ dạng đồ thị 
Hãy tự hỏi mình 
 • Điểm cao nhất là điểm nào ? 
 • Điểm thấp nhất là điểm nào ? 
 • Tại điểm nào mà xu hướng tăng hoặc giảm ? 
 • Xu hướng thay đổi khi nào ? 
Table 

Iphone  30
Sam sung  40
LG  10
Others  20
Hãy tìm các thông tin sau :
 • Số lớn nhất ? 
 • Số nhỏ nhất ? 
 • Số lơn thứ 2 ..?
STEP 3 � từ vựng 
Để đạt được điểm cao, bạn phải có một số từ vựng khá lớn để miêu tả và giải thích thông tin. Bạn cần dùng các động từ, tính từ, danh từ một cách thích hợp 

STEP 4 � trình bày theo dạng mở bài -thân bài-  kết bài 
 1. Viết trình tự câu trả lời của bạn như sau: 
 2. Viết một câu để giới thiệu về chủ để và biểu đồ đã cho 
 3. Viết một hoặc 2 câu để chỉ mối quan hệ giữa các dữ liệu hoặc bình luận về xu hướng 
 4. Viết một đoạn dài miêu tả thông tin đã cho bao gồm chi tiết từ thông tin quan trọng đến thông tin ít quan trọng theo thời gian 
 5. Viết một câu kết luận 

STEP 5 – Không nên viết thừa 
Hãy chỉ miêu ta dữ liệu. Đừng giải thích tại sao, vì người ta không yêu cầu bạn phải giải thích 😀

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.