Luyện nghe VOA ( Chủ đề : Economics tháng 11/2014)

Hướng dẫn nghe
– Các bạn xem 2-5 lần ( tùy theo trình độ)
–  Sau đó chỉ nghe mà không nhìn Video , tập trung cao độ, Chú ý là muốn nghe tốt thì phải dùng tai chứ không phải bằng mắt , cô gắng nghe được trên 80% các từ trong video
– Trong lúc nghe không quan tâm về nghĩa của từ vì nếu ta để ý đến nghĩa thì sẽ nghe không tốt các từ khác
– Khi nghe được một câu bạn dừng lại sau đó đọc theo câu vừa nghe 
– Chúc các bạn nghe thật tốt

myYoutubePlaylist_cy(‘PdCRfa6OY2c’,’myYoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c’);myYoutubePlaylist_dl(‘PdCRfa6OY2c, sjN7Xmxca_I, npLOFhbCu3k, IiUiSqINWng, TIh33qk1tOk’,’myYoutubePlaylist_YoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c’,’myYoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c’);

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.