1001 câu đàm thoại Tiếng Anh thông dụng nhất: TẠI TRường ĐẠI HỌC.

18/04/2020 Phuong Doan 0 Comments

CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT: TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

1..Are you a student?
Cô có phai la sinh viên không?
2.I’m majoring in English.
Mình chuyênTiêng Anh.
3.Which year are you in?
Ban học năm mây?
4.I am a sophomore.
Mình la sinh viên năm hai.
5.I’ve just graduated.
Mình vừa tốt nghiệp.
6.I am doing a PhD in economics.
Tôi đang lam tiên si nganh kinh tê.
40.I’m taking a gap year.
Mình đang nghỉ môt năm trước khi học

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.