Hướng dẫn điền form và CV

16/03/2021 Phuong Doan 0 Comments

A . Types of form ( Các loại form)

  • registration form: Form Đăng ký
    Ví dụ enrollment form: đây là form đăng ký học ở trường Đại học nhé.
  • an entry form: Nếu bạn muốn tham gia kỳ thi nào đó
  • landing card: dùng cho người từ các nước khác muốn vào UK nhé
  • visa application form: Khi bạn muốn làm yêu cầu rời đi hoặc vào nước nào đó nhé

B. Language of forms (ngôn ngữ form)

Ngôn ngữ trong form (theo hình thức formal) khác với ngôn ngữ dùng hàng ngày (spoken các bạn) nhé!

writtenspoken
date of birth= When were you born?
place of birth= Where were you born?
country of origin= Where do you come from?
marital status= Are you single or married?
date of arrival= When did you arrive?
date of departure= When are you leaving? OR When did you leave?
signed= Write your signature [the special way you have of writing your own name]

C. Curriculum vitae

Nếu bạn muốn xin việc bạn cần viết một bức thư và CV (curriculum vitae or résumé in American English), bao gồm thông tin:

+  personal details : thông tin cá nhân (tên, tuổi, nơi ở…)

+ Chi tiết về education (học vấn) and qualifications (bằng cấp), e.g. university degree, teaching certificate, etc.

+ your work experience : kinh nghiệm làm việc

+ your interests: Sở thích

+ skills: kỹ năng như: tin học, ngọai ngữ…

+ career aims: mục tiêu nghề nghiệp ( bạn muốn đạt được gì trong tương lai)

+ names of people who will give you a reference : người giới thiệu bạn cho công việc này

personal statement: nếu bạn muốn đăng ký vào một trường đại học bạn phải viết personal statement trong đó cần giải thích tại sao bạn chọn ngành học, trình bày các kỹ năng của mình.

D. Lời khuyên cho việc viết CV or personal statement

1 CV không nên dài quá 2 trang, personal statement không nên dài quá 45 dòng

Đánh máy CV và personal statement

Giữ nội dung thật đơn giản

Hãy chắc không có sai sót lỗi: chính tả, ngữ pháp, nội dung.

Thông tin đưa ra cần liên quan đến công việc của bạn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.