Luyện tập trọng âm

18/08/2021 Phuong Doan 0 Comments

Muốn nói tốt tiếng anh, ngoài phát âm chính xác, các bạn cũng cần phải có intonation (giai điệu). Muốn có giai điệu cần phải sử dụng trọng âm từ, và trọng âm câu nhé. Sử dụng intonation sẽ nâng trình khả năng nói của các bạn nhé. Khi đó giọng các bạn sẽ nghe “tây hơn” đó.

Yêu cầu: Ghi âm các từ, cụm từ bên dưới. sử dụng trọng âm để việc phát âm diễn cảm hơn 

answer 

belong 

interview 

banana 

telephone

discussion dɪˈskʌʃn/

 Note: Trọng âm rơi vào trước sion, tion 

important

english is very important 

I told you

I’d like to

I’d like  to read novel.
 

photographic 

/ˌfəʊtəˈɡræfɪk/

information 

ˌɪnfəˈmeɪʃn/

we ‘re living in information age 

Các bạn đánh trọng âm vào âm tiết 1 và 4 ở các cụm từ bên dưới nhé

0000

time to get up 

making mistake

tell me again 

give me your hand 

twenty years old 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.