Category Archives: Develop

Chủ đề Telephone messages: Unit 5.

CHỦ ĐỀ TELEPHONE MESSAGES: UNIT 5.

1.

Does the caller want Andre to call back or will the caller telephone again later? Check the correct answer.

 
 

2.  

 
 

3.  

 
 

4.  

 
 

5.  

 
 

6.  

 
 

chủ đề Telephone messages: Unit 3.

CHỦ ĐỀ TELEPHONE MESSAGES: UNIT 3.

Please go to chủ đề Telephone messages: Unit 3. to view the test

Cần tư vấn về khóa học, vui lòng điền form, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.