Mẹo để viết bài band 7-8 IELTS task 1

Tiếng Anh Trí Đức giới thiệu mẹo cho các bạn đang ôn IELTS mẹo viết bài biểu đồ đường.

Mẹo cho biểu đồ đường
Biểu đồ đường luôn cho thấy những thay đổi theo thời gian. Dưới đây là một số lời khuyên về cách mô tả chúng:
• Cố gắng viết 4 đoạn – giới thiệu, tóm tắt các điểm chính, 2 đoạn chi tiết.
• Đối với đoạn tóm lược (overview) , hãy nhìn vào tổng thể chung – tức là những thay đổi đã xảy ra với tất cả
các đường từ đầu đến cuối của khoảng thời gian hiển thị (tức là từ năm đầu tiên đến cuối cùng). Có một xu hướng mà tất cả các dòng đi theo (ví dụ: tăng tổng thể)?
• Bạn không cần cung cấp số liệu trong đoạn tóm tắt của bạn. Chỉ cần đề cập đến những điều tổng quát như overall change’, ‘highest’ and ‘lowest’, mà không đưa ra những con số cụ thể.
• Không mô tả từng đường một cách riêng biệt. Người kiểm tra muốn thấy sự so sánh.
• Nếu đồ thị cho thấy nhiều năm, bạn sẽ không có thời gian để đề cập đến tất cả chúng. Những năm chính để mô tả là năm đầu tiên và năm cuối cùng. Bạn cũng nên đề cập đến năm’đặc biệt’  (ví dụ như một đỉnh -peak hoặc tăng / giảm đáng kể -significant rise/fall).
• Bắt đầu mô tả chi tiết (đoạn 3) với so sánh các đường của năm đầu tiên được hiển thị trên biểu đồ (ví dụ: năm 1990, số lượng …).
Sử dụng quá khứ đơn giản (increased -tăng, decrased- giảm) trong những năm qua, và ‘sẽ’-will hoặc ‘dự kiến ​​/ dự đoán ‘-expected/predicted cho năm sau.
• Không sử dụng câu bị  động (ví dụ  the number was increased), thì tiếp diễn (ví dụ: the number was increasing)

Một số động từ thường dùng khi thi IELTS với bài viết biểu đồ

Bạn có 20 phut để viết một bài báo cáo từ một dữ liệu biểu đồ . Bạn cần tóm tắt dữ liệu trên, chỉ ra xu hướng ( trend) của dữ liệu đó. Bạn không được đưa quan điểm cá nhân để giải thích tại sao lại dữ liệu đó lại như vây. Và nhớ rằng bài viết của bạn cần trên 150 từ
Một số động từ chỉ sự tăng như: increase, rise, grow
Một số động từ chỉ sự giảm : decrease, drop , fall, decline
Một số động từ chỉ sự không thay đổi: stay constant, level off
Động từ chỉ dự liệu đạt giá trị “đỉnh”: peak
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi nhanh, rõ rệt như: rapidly( nhanh) , quickly ( nhanh) , dramatically (nhanh rõ rệt) , sharply ( rõ rệt) , exponentially( cấp số mũ )
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi khác như : moderately ( trung bình), steadily ( vững chắc), gradually ( từ từ ) , slightly ( khá), slowly ( chậm )
Một số trạng từ chỉ xấp xỉ : approximately, nearly, roughly, round, about…
Một số ví dụ :
– From january to february, sales increase sharply
– There is a slight decrease in number of smoking women

Hướng dẫn làm bài thi nghe IELTS

Mọi thí sinh tham dự kì thi IELTS đều thi bài nghe với hình thức giống nhau, nhưng đề thi sẽ khác nhau tùy theo ngày thi. Bài thi sẽ kéo dài 30 phút, cộng thêm 10 phút để thí sinh điền đáp án vào tờ sheet

Bài thi gồm 4 phần. Phần sau sẽ khó hơn phần trước. Phần 1 và phần 2 thường nói về các tình huống thường ngày như : các sự kiện hàng ngày, cuộc hội thoại, mua sắm, điều kiện ăn ở, hay các cuộc nói chuyện nói về cuộc sống thường ngày . Phần 3 và 4 thường nói về các tình huống liên quan đến học tập, các tình huống sinh viên phải đối mặt trong việc học, hay cuộc thảo luận giữa các giáo viên và người quản lí…

Ngày thi test
Vào ngày thi , thí sinh sẽ làm phần nghe trước . Giám khảo sẽ :
Đưa cho thí sinh tờ sheet để bạn điên đáp án vào
Đọc hướng dẫn hướng dẫn cách làm bài thi
Đưa cho thí sinh tờ câu hỏi trong bài thi

Hình thức thi
Bài thi được thu âm vào đài cassette
Thí sinh chỉ được nghe 1 lần duy nhât
Đầu tiên, Cassette đọc hướng dẫn trong phần tờ có câu hỏi bài thi
Thí sinh cần nghe thật kĩ để quen với tốc độ và giọng điệu của Cassette
Thí sinh có thể yêu cầu giám khảo điều chỉnh Volume nếu thấy cần
Thí sinh không được mở tờ câu hỏi bài thi nếu chưa được yêu cầu
Trong quá trình thi, thí sinh có thời gian để đọc câu hỏi và kiểm tra lại câu trả lời. Điều thí sinh nên nhớ là cần đọc câu hỏi trong thời gian này
Thí sinh phải trả lời mọi câu hỏi trong quá trình nghe
Có khoảng từ 38-42 câu hỏi

Các câu hỏi thường dựa trên cào thông tin được nói trên Cassette
Viết đáp án vào ngay tờ câu hỏi trong bài thi
Vào cuối mỗi phần của phần nghe, bạn có thêm thời gian để kiểm tra lại câu trả lời của minh
Vào cuối phần thi nghe, bạn có thêm 10 phút để chuyển các câu trả lời vào tờ sheet
Cassette sẽ yêu cầu bạn dừng bút
Có một số câu hỏi kiểu như sau: Chọp đáp án có nhiều lựa chọn
Trả lời ngắn ( tối đa 3 từ )
Hoàn thành câu ( không quá 3 từ )
Hoàn thành bảng, tóm tắt
Đánh dấu biểu đồ
Ghép ( ví dụ bức tranh mà bạn nghe )

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt