Cách nói xin lỗi khi đi làm muộn bằng tiếng anh

tieng anh giao tiep, tiếng anh thương mại
1. Nếu bạn đi trễ một chút, bạn không nhất thiết phải gọi điện thoại. Tuy nhiên, bạn cần giải thích với sếp tại sao mình đi muộn khi tới nơi.- Sorry, I’m late. Traffic was unusually bad today. (Xin lỗi, tôi đi muộn. Giao thông hôm nay xấu bất thường.)- I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought. (Tôi thành thật xin lỗi vì việc đi trễ. Tôi phải chở vợ tôi đến cơ quan. Nó lâu hơn tôi nghĩ.)2. Nếu bạn đi muộn nhiều hơn 5 phút, bạn nên gọi cho người quản lý như sau:- Hi Ryan I’m going to be 30 minutes late today. My bike is having trouble this morning. (Chào ông Ryan, hôm nay tôi xin đến muộn…
Read More

Cấu trúc viết email trong tiếng anh thương mại

hoc tieng anh o hai duong, tiếng anh thương mại
Không chỉ giao tiếp trong văn nói mà giao tiếp trong văn bản email cũng rất cần được chú trọng trong công việc làm ăn với đối tác nước ngoài. 1, Salutation – Chào hỏiDear Mr. …./ Ms… (Nếu bạn biết tên người nhận)Dear Sir or Madam (Nếu bạn không biết tên người nhận)2, Body:a, Starting – Mở đầuI am writing – Tôi viết e-mail nhằm…to inform you that … – thông báo với bạn rằng…to confirm … – xác nhận…to request/ enquire about … – yêu cầuI am contacting you for the following reason… – Tôi liên hệ với bạn vì…b, Content (nội dung)I recently read/heard about ….. and would like to know …. – Tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…Referring to previous contact – Khi muốn nhắc…
Read More