Luyện nghe VOA ( Chủ đề : Economics tháng 11/2014)

luyện nghe, video
Hướng dẫn nghe- Các bạn xem 2-5 lần ( tùy theo trình độ)-  Sau đó chỉ nghe mà không nhìn Video , tập trung cao độ, Chú ý là muốn nghe tốt thì phải dùng tai chứ không phải bằng mắt , cô gắng nghe được trên 80% các từ trong video- Trong lúc nghe không quan tâm về nghĩa của từ vì nếu ta để ý đến nghĩa thì sẽ nghe không tốt các từ khác- Khi nghe được một câu bạn dừng lại sau đó đọc theo câu vừa nghe  - Chúc các bạn nghe thật tốtmyYoutubePlaylist_cy('PdCRfa6OY2c','myYoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c');myYoutubePlaylist_dl('PdCRfa6OY2c, sjN7Xmxca_I, npLOFhbCu3k, IiUiSqINWng, TIh33qk1tOk','myYoutubePlaylist_YoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c','myYoutubePlaylist_PdCRfa6OY2c');
Read More

Học IELTS bài 1, 2,3,4,5 (qua video)

video
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5fcfw9T5pGo?list=PLcuoI8MmqnjiS3ZW3fAVIEqkXLqvZ1bJn] myYoutubePlaylist_cy('KOtMxGc3-N8','myYoutubePlaylist_KOtMxGc3-N8');myYoutubePlaylist_dl('KOtMxGc3-N8, gS6yHYu-lho, SJMXzMmb0x0, szlYmHC8r-4, ahpT2KgAZBc','myYoutubePlaylist_YoutubePlaylist_KOtMxGc3-N8','myYoutubePlaylist_KOtMxGc3-N8');
Read More