Khóa giao tiếp cơ bản

2,900,000

  1. Khóa học diễn ra trong 30 buổi

Chú ý:Với lớp học VIP,  học phí sẽ  tính riêng

Category:

Description

Nội dung học

  • Ngữ âm
  • Chào hỏi
  • Ngày giờ
  • Thời tiết
  • Chỉ đường
  • Giới thiệu bản thân
  • Trong nhà hàng
  • Trong công việc
  • …………

Đăng kí học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khóa giao tiếp cơ bản”

Your email address will not be published. Required fields are marked *