Khóa giao tiếp

Dưới đây là các khóa giao tiếp phù hợp với mọi trình độ của học viên. Sau khóa học, học viên có thể giao tiếp được trong cuộc sống, công việc… (thùy theo học viên học 1 hay nhiều khóa)

Khóa Elementary 

  • Đối tượng: người có trình độ mất gốc, học lại từ đầu
  • Học phí: 3.500.000
  • Thời gian học: 30 buổi

Khóa Intermediate 

  • Đối tượng: Đã học qua khóa trình độ elementary
  • Học phí: 3.500.000
  • Thời gian học: 30 buổi

Khóa advanced 

  • Đối tượng: đã học qua khóa Intermediate
  • Học phí:3.500.000
  • Thời gian học: 30 buổi

 

Category:

Description

Số lượng học viên:dưới 10 người trên 1 lớp. ( Học viên có cơ hội được nói nhiều hơn)

Chú ý:Với lớp học VIP   học phí sẽ  tính riêng

Học viên đăng kí học nhiều khóa sẽ được giám 20% trên tổng giá trị của các khóa đó

Địa chỉ:

Cơ sở 1: số 36, ngõ 104, Phố Nguyễn Thị Duệ, Tp Hải Dương. ĐT:0963082184

Cơ sở 2: Số 119 Phố Nguyễn Thị Duệ, Tp Hải Dương. ĐT: 02206.606.468