Khóa toeic

0

Học phí 

Mục tiêu Học phí Thời gian học
Từ đầu lên 500 6 triệu 60h
500-600 5 triệu 60h
600-700 5 triệu 60h

Chú ý:

  • – Với lớp học VIP học phí sẽ gấp đôi giá niêm yết
  • – Học viên rủ thêm người được giảm 10% trên tổng học phí.
  • – Hỗ trợ học viên làm thủ tục đăng kí  thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL…
  • – Tìm hiểu về TOEIC ở đây
Category:

Description

Tìm hiểu về TOEIC ở đây

Nội dung học

  • Ngữ pháp
  • Reading
  • Listening
  • Luyện đề

Chú ý:

  • Trung Tâm hỗ trợ học viên làm thủ tục đăng kí  thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL…
  • Học phí các lớp VIP gấp đôi giá niêm yết