Kết quả sau khi học tại trung tâm

Khóa Tiếng anh doanh nghiệp

0

 

  • Khóa học 30 buổi
  • Thời gian linh hoạt
  • Giáo trình chuẩn quốc tế

 

 

 

Description

Khóa Tiếng anh doanh nghiệp
Đánh giá bài này

Tiếng Anh Trí Đức liên tục tổ chức các khóa tiếng anh doanh nghiệp dành cho các công ty.

Nội dung học:

  • Ngữ âm
  • Các tình huống giao tiếp hàng ngày  trong công việc
  • Thực hành hành hội thoại, thảo luận theo nhóm

Giáo viên người nước ngoài kèm trợ giảng

Địa điểm: Lớp học tổ chức ngay tại công ty

Thời gian học: Do công ty sắp xếp. Mỗi buổi kéo dài 1.5h

Số buổi học:30 buổi

Học phí: thỏa thuận