Khóa Tiếng anh doanh nghiệp

0

 

  • Khóa học 30 buổi
  • Thời gian linh hoạt
  • Giáo trình chuẩn quốc tế

 

 

 

Description

Tiếng Anh Trí Đức liên tục tổ chức các khóa tiếng anh doanh nghiệp dành cho các công ty.

Nội dung học:

  • Ngữ âm
  • Các tình huống giao tiếp hàng ngày  trong công việc
  • Thực hành hành hội thoại, thảo luận theo nhóm

Giáo viên người nước ngoài kèm trợ giảng

Địa điểm: Lớp học tổ chức ngay tại công ty

Thời gian học: Do công ty sắp xếp. Mỗi buổi kéo dài 1.5h

Số buổi học:30 buổi

Học phí: thỏa thuận