Cách nói về sở thích

Uncategorized
[audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2018/11/19.mp3"][/audio] I A: Will you go home with me after school Bạn về nhà với mình sau giờ hộc nhé. B: Why Jack? Sao vậy, Jack? A: I am collecting stamps. Would you like to have a look? And it’s a new hobby. Mình đang sưu tầm tem. Bạn có muốn đi xem không? Nó là thứ tiêu khiển mới đấy. B: Oh, great! How many stamp do you have? Ồ, tuyệt lắm bạn có bao nhiêu con tem rồi. A: Well, I’m just starting. What about you? À, mình chỉ mới bắt đầu thôi. Còn bạn thì sao? B: I like pop music. Mình thích nhạc pop. II A: Are you a film fan? Bạn là một người hâm mộ phim ảnh à? B: Yes, I find it…
Read More

Cách nói lời khen.

Uncategorized
[audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2018/10/18.mp3"][/audio] I A: Hi,Wang Fang. Is school over? Chào Wang Fang. Hết giờ học rồi à? B: Hi, Li Ming. May I see your school report? Chào Li Ming. Cho tôi xem sỏ báo điểm của bạn nhé. A: Here it is. Đây nè. B: What a good student you are! You are the first in the exam. Bạn quả là một học sinh giỏi! Bạn đứng đầu trong kỳ thi này đấy. A: It’s very nice of you to say so. Thank you. Bạn thật tốt khi nói vậy. Cảm ơn II A: Hi, how nice your hairstyle look? Chào, kiểu tóc của bạn hôm nay đẹp lắm. B: I’m very glad you like it. Mình rất vui vì bạn thích nó, cảm ơn nhé! A: I’ll do…
Read More

Cách nói lời xin lỗi.

Uncategorized
[audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2018/10/17.mp3"][/audio] I A: Oh, I am so sorry. Ồ, tôi rất xin lỗi. B: Why? Sao vậy? A: I stepped on your toes. Did I hurt you much? Tôi đã giẫm lên chân anh. Anh có đau nhiều không? B: No, not in the least. Never mind about that. Không chút nào, quên nó đi. II A: Hi, Mr.Li. I am verry sorry. Chào ông Li. Tôi rất xin lỗi. B: What for? Về điều gì? A: I didn’t give back the book in time. It’s overdue. Tôi đã không trả cuốn sách đúng hẹn. quá hạn mất rồi. B: That’s all right. You must be careful next time. Không sao đâu. Lần sau anh phải lưu ý nhé. A: Thank you. Good bye. Cảm ơn. Tạm biệt. III…
Read More

Cách bày tỏ sự biết ơn.

Uncategorized
[playlist ids="1411"] I A: Happy new year! Here is a card for you! Chúc mừng năm mới! Đây là tấm thiệp dành cho bạn. B: Oh, what a nice card! Many thanks. Ồ tấm thiệp đẹp quá! Cảm ơn nhiều. A: I’m very glad you like it. Mình rất vui vì bạn thích nó. B: I’ll put it down on my desk. Mình sẽ đặt nó trên bàn của mình. II A: Good morning, Fang Fang. Chào buổi sáng, Fang Fang. B: Good morning, Xiao Ping. Chào, Xiao Ping. A: It is Sunday today. Would you like to see a film? Here is a ticket for you. Hôm nay là chủ nhật. bạn có muốn đi xem phim không? Đây là chiếc vé cho bạn. B: It’s very kind of…
Read More

Cách nói những lời chúc tốt đẹp.

Uncategorized
[playlist ids="1397"] I A: Hello Chào. B: Hello, Xiao Ping. Happy birthday to you! Chào Xiao Ping. Chúc mừng sinh nhật bạn! A: Thank you, Fang Fang. Cảm ơn, Fang Fang B: Here is a card for you. Đây là tấm thiệp dành cho bạn. A: Oh, a card “Happy birthday, Xiao Ping.” Thank you very much. Ồ, một tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật, Xiao Ping”. Cảm ơn rất nhiều. II A: Happy new year! Chúc mừng năm mới! B: Thank you very much. You, too! You’ll be a student of Junior Three, won’t you? Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới! Bạn sẽ là học sinh lớp tám, phải không? A: Yes Vâng B: The very best of luck in your studies. Chúc mọi điều tốt lành…
Read More