Cách nói lời khen.

Uncategorized
[audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2018/10/18.mp3"][/audio] I A: Hi,Wang Fang. Is school over? Chào Wang Fang. Hết giờ học rồi à? B: Hi, Li Ming. May I see your school report? Chào Li Ming. Cho tôi xem sỏ báo điểm của bạn nhé. A: Here it is. Đây nè. B: What a good student you are! You are the first in the exam. Bạn quả là một học sinh giỏi! Bạn đứng đầu trong kỳ thi này đấy. A: It’s very nice of you to say so. Thank you. Bạn thật tốt khi nói vậy. Cảm ơn II A: Hi, how nice your hairstyle look? Chào, kiểu tóc của bạn hôm nay đẹp lắm. B: I’m very glad you like it. Mình rất vui vì bạn thích nó, cảm ơn nhé! A: I’ll do…
Read More