Yếu tố nào giúp bạn du học thành công?

Du học Canada, du học úc
Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam có hơn 130000 du học sinh hằng năm, đến nhiều nhất là các nước Anh, Mỹ và Úc. Tuy nhiên, bao nhiêu phần trăm du học sinh sẽ đạt được kết quả tốt như: tốt nghiệp có việc làm đúng nguyện vọng, được cơ hội ở lại thực tập và làm việc lâu dài? Nếu hành trang du học của bạn là: IELTS/TOEFL vừa đủ 5.0-6.5/62-92, yếu nhất là kỹ năng viết. Kiến thức học được chủ yếu mang tính lý thuyết và thi cử. Hơn 12 năm học cùng người Việt, được dạy bởi người Việt. Thường hay chọn Business hoặc Hospitality vì nghĩ là dễ có việc làm. Thông tin du học chủ yếu chỉ từ…
Read More