Cách nói về sở thích

Uncategorized
[audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2018/11/19.mp3"][/audio] I A: Will you go home with me after school Bạn về nhà với mình sau giờ hộc nhé. B: Why Jack? Sao vậy, Jack? A: I am collecting stamps. Would you like to have a look? And it’s a new hobby. Mình đang sưu tầm tem. Bạn có muốn đi xem không? Nó là thứ tiêu khiển mới đấy. B: Oh, great! How many stamp do you have? Ồ, tuyệt lắm bạn có bao nhiêu con tem rồi. A: Well, I’m just starting. What about you? À, mình chỉ mới bắt đầu thôi. Còn bạn thì sao? B: I like pop music. Mình thích nhạc pop. II A: Are you a film fan? Bạn là một người hâm mộ phim ảnh à? B: Yes, I find it…
Read More