Luyện nghe+đọc (trình độ intermediate): #1

Luyện nghe+đọc (trình độ intermediate): #1

Uncategorized
Hướng dẫn cách  học: Nghe và điền từ vào show more (điền vào tờ note) Click vào show more để check đáp án (đếm số từ đúng/ tổng số câu) Xếp loại: Đạt trên 70%: khá, giỏi Trên 50% dưới 70%: trung bình Trên 30 % dưới  50%: yếu Dưới 30%: Bắt đầu Sau khi nghe xong thì dịch bài sang tiếng việt   [audio mp3="https://tienganhtriduc.com/wp-content/uploads/2019/02/83facbee-1da3-4736-901a-de5670e8df19_hq.mp3"][/audio] Brazil to Make Major Changes in Education System Brazilian president Jair Bolsonaro is looking to make major changes to his country’s education system Brazilian officials recently [bg_collapse view="button-orange" color="#4a4949" expand_text="Show More" collapse_text="Show Less" ]announced[/bg_collapse] plans to remove subjects related to [bg_collapse view="button-orange" color="#4a4949" expand_text="Show More" collapse_text="Show Less" ]feminism[/bg_collapse], homosexuality and violence against women from school textbooks. They say the military will take over some public schools. Bolsonaro and other officials…
Read More