Trắc nghiệm cụm động từ: break

1. After years of working for a shoddy employer I was finally able to ……. from that company and set up my own business.

 
 
 
 

2. Nasa is currently in the process of trying to work out how to avoid any more of its spaceships from ……. on re-entry to Earth.

 
 
 
 

3. Residents living in the immediate vicinity of the prison were told to be on the look out for a group of criminals who recently ……. out of gaol.

 
 
 
 

4. It can be very difficult for youg couples to ……. a marriage when there are young children involved.

 
 
 
 

5. I decided to ……. my realtionship with my girlfriendwhen I found out that she was seeing someone else.

 
 
 
 

6. “Be careful not to spill the yolk when you ……. the egg.”

 
 
 
 

7. A burglar ……. when I was away on vacation and stole of my electronic goods.

 
 
 
 

8. Teachers in Sydney have decided to call a snap strike next week after negotiations with the State Government over a ten per cent pay increase ……. early this morning.

 
 
 
 

9. A rebel Labour Party MP recently decided to ……. from his party and become and independent member for his electorate.

 
 
 
 

10. I am always very worried that my car will ……. because it is already twenty years old.

 
 
 
 

Question 1 of 10

Lời khuyên trong ngày thi IELTS

 

 Dưới đây là một số mẹo nhanh để đảm bảo bạn làm tốt nhất trong ngày thi

Đến đúng giờ và chuẩn bị     

Kiểm tra lại thời gian và ngày của bài kiểm tra và dành nhiều thời gian để đi đến trung tâm kiểm tra. Nếu bạn trễ, bạn có thể không được phép làm bài kiểm tra     Hãy chắc chắn rằng bạn có  đã mang chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu mang tên mình. Nếu bạn  cầm sai hoặc không cầm CMND, bạn sẽ không được phép thi.

Cố gắng bình tĩnh và thư giãn     

Cố gắng giữ bình tĩnh ở trung tâm kiểm tra. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào – nhân viên trung tâm  chúng tôi sẵn sàng trợ giúp     Đọc các quy tắc và quy định của IELTS trước khi thi để bạn hiểu chúng.

Làm theo chỉ dẫn    

 Tắt điện thoại di động và bất kỳ thiết bị điện tử nào khác. Bạn sẽ được yêu cầu đặt chúng cùng đồ dùng cá nhân khác bên ngoài phòng kiểm tra     Các bài kiểm tra Nghe, Đọc và Viết mất 2 giờ 40 phút và không có sự gián đoạn giữa mỗi phần của bài kiểm tra. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chuẩn bị và có cái gì đó để ăn và uống trước. Bạn sẽ không được phép đưa thức ăn vào phòng thi. Bạn sẽ chỉ được phép uống một chai trong lúc thi.   Hãy lắng nghe người hướng dẫn một cách cẩn thận và làm theo các hướng dẫn trong ngày thi.  Khi bạn nhận được giấy kiểm tra của mình, hãy đọc hướng dẫn trên trang bìa trước khi viết bất cứ điều gì . Đừng để mất điểm vì những sai lầm bất cẩn vì bạn đã không đọc đúng câu hỏi.

Giữ ý thức về thời gian     

Không cho phép đồng hồ trong phòng kiểm tra. Mỗi phòng kiểm tra sẽ có một đồng hồ trên tường. Giữ ý thức về thời gian để bạn có thể thử tất cả các câu hỏi. Các bài kiểm tra Nghe, Đọc và Viết có một số phần. Căn đủ thời gian cho mỗi phần. Lưu ý rằng một số câu hỏi đã gợi ý thời gian để bạn theo dõi.

Làm tốt nhất trong khả năng của bạn

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, hãy thở sâu để giúp bạn bình tĩnh. Làm bài bình tĩnh, tập trung vào các câu hỏi, không vội vàng câu trả lời của bạn và bạn sẽ làm tốt nhất có thể.