1001 câu đàm thoại Tiếng Anh thông dụng nhất. ( Part 1)

23/03/2020 Phuong Doan 0 Comments

CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

 • Where’s the ticket office?

Phòng bán vé ở đâu?

 • What time’s the nest bus to the center?

Mấy giờ có chuyến tiếp theo đến trung tâm thành phố?

 • Can I buy a ticket on the bus?

Tôi có thể mua vé trên xe buýt được không?

 • Where do I change for the airport?

Tôi cần chuyển xe ở đâu để đến sân bay?

 • Ticket, please?

Anh/chị vui lòng cho kiểm tra vé?

 • Does this bus stop at the supermarket?

Chuyến xe buýt này có dừng ở siêu thị không?

 • He kindles my anger.

Nó chọc tức tôi.

 • Don’t provoke me to anger.

Đừng chọc giận tôi.

 • Don’t drive me crazy.

Đừng để tôi điên lên.

 • You are pulling my leg.

Bạn đang chọc tôi đấy.

 • Don’t make him angry.

Đừng chọc tức hắn.

 • Don’t let him get under your skin.

Đừng để hắn chọc tức bạn.

 • Too bad!

Tệ lắm đấy!

 • Don’t blame me.

Đừng trách tôi.

 • Don’t blame each other.

Đừng trách lẫn nhau nhé.

 • She scolds her children noisely.

Cô ấy la rầy con cái ầm ĩ.

Nguồn: HelloChao.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.