Category: luyện nghe

Sticky Post 03/08/2020 Phuong Doan 0 Comments

Esl-lab là một trong những lựa chọn hàng đầu khi có một thư viện nội dung khổng lồ để luyện nghe. Không chỉ có các đoạn audio hội thoại với nhiều chủ đề về cuộc sống thường nhật, esl-lab còn cung cấp hệ thống bài tập phong phú để kiểm tra và luyện kỹ năng nghe của người nghe nữa.