Cách nói lời xin lỗi.

Đánh giá bài này

I

A: Oh, I am so sorry.

Ồ, tôi rất xin lỗi.

B: Why?

Sao vậy?

A: I stepped on your toes. Did I hurt you much?

Tôi đã giẫm lên chân anh. Anh có đau nhiều không?

B: No, not in the least. Never mind about that.

Không chút nào, quên nó đi.

II

A: Hi, Mr.Li. I am verry sorry.

Chào ông Li. Tôi rất xin lỗi.

B: What for?

Về điều gì?

A: I didn’t give back the book in time. It’s overdue.

Tôi đã không trả cuốn sách đúng hẹn. quá hạn mất rồi.

B: That’s all right. You must be careful next time.

Không sao đâu. Lần sau anh phải lưu ý nhé.

A: Thank you. Good bye.

Cảm ơn. Tạm biệt.

III

A: Oh dear! I’m awfully sorry.

Tròi ơi. Con thật sự xin lỗi.

B: Why, Tom?

Sao vậy, Tom?

A: Mum, I’ve broken your new vase.

Mẹ ơi, con đã làm vỡ mất cái bình hoa mới của mẹ rồi.

B: It doesn’t matter, but you must take care of everything.

Không sao đâu, nhưng con phải cẩn thận với mọi thứ nhé.

A: I’ll do my best.

Con sẽ cố ạ.

IV

A: Excuse me for my being late, Mr. Liu.

Xin lỗi ông Liu vì tôi đến trễ.

B: Why are you late, Pan Ping?

Tại sao anh lại đến trễ vậy Pan Ping.

A: Something wrong with the bus on the way.

Chiếc xe buýt có vấn đề trên đường đi ạ.

B: That’s quite all right. Don’t worry about thatĐược rồi. Đừng lo lắng về điều đó nữa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.