1001 câu đàm thoại Tiếng Anh thông dụng nhất: Mặc cả.

1001 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT: MẶC CẢ.

1. What about its price?
Nó giá bao nhiêu vậy?
2. It’s $200.
Nó giá 200 đô la.
3. It’s too expensive.
Mắc quá.
4. We are charging reasonably for you.
Chúng tôi bán giá phải chăng rồi thưa quí khách.
5.I will not give you more than $150.
150 đô la nhé, tôi không thể trả hơn được đâu.
6.Now I have lost my profit. Give me $180.
Vậy tôi tính anh/chị 180 đô la thôi. Tôi không lấy lời rồi đấy.
7.You won.
Được rồi. Theo ý anh/ chị vậy.

1001 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT: MẶC CẢ.

Nguồn: HelloChao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.