5 PHÚT NÓI TIẾNG ANH MỖI NGÀY- DAY 8.

Sticky Post 08/09/2020 Phuong Doan 0 Comments

BÀI HỌC 8: ĐỊNH THỜI GIAN GẶP NHAU.

Charles: Jennifer, bạn có muốn ăn tối với tôi không?
Jennifer, would you like to have dinner with me?

ˈʤɛnəfər, wʊd ju laɪk tu hæv ˈdɪnər wɪð mi? 
Jennifer: Vâng, tốt lắm. Bạn muốn đi khi nào?
Yes. That would be nice. When do you want to go?

jɛs. ðæt wʊd bi naɪs. wɛn du ju wɑnt tu goʊ? 
Charles; Hôm nay được không?
Is today OK?

ɪz təˈdeɪ ˈoʊˈkeɪ? 
Jennifer: Rất tiếc, tôi không thể đi hôm nay.
Sorry, I can’t go today.

ˈsɑri, aɪ kænt goʊ təˈdeɪ. 
Charles: Tối mai thì sao?
How about tomorrow night?

haʊ əˈbaʊt təˈmɑˌroʊ naɪt? 
Jennifer; Được. Mấy giờ?
Ok. What time?

ˈoʊˈkeɪ. wʌt taɪm? 
Charles: 9 giờ tối được không?
Is 9:00PM all right?

ɪz naɪn ˈpiˈɛm ɔl raɪt? 
Jennifer: Tôi nghĩ như vậy trễ quá.
I think that’s too late.

aɪ θɪŋk ðæts tu leɪt. 
Charles: 6 giờ chiều được không?
Is 6:00PM OK?

ɪz sɪks ˈpiˈɛm ˈoʊˈkeɪ? 
Jennifer: Tốt rồi. Bạn muốn đi đâu?
Yes, that’s good. Where would you like to go?

jɛs, ðæts gʊd. wɛr wʊd ju laɪk tu goʊ? 
Charles; Nhà hàng Ý trên đường số 5.
The Italian restaurant on 5th street.

ði ɪˈtæljən ˈrɛstəˌrɑnt ɑn fɪfθ strit. 
Jennifer: Ồ, tôi không thích nhà hàng đó. Tôi không muốn đi tới đó.
Oh, I don’t like that Restaurant. I don’t want to go there.

oʊ, aɪ doʊnt laɪk ðæt ˈrɛstəˌrɑnt. aɪ doʊnt wɑnt tu goʊ ðɛr. 
Charles: Vậy nhà hàng Hàn Quốc cạnh đó thì sao?
How about the Korean restaurant next to it?

haʊ əˈbaʊt ðə kɔˈriən ˈrɛstəˌrɑnt nɛkst tu ɪt? 
Jennifer; Được, tôi thích nơi đó.
OK, I like that place.

ˈoʊˈkeɪ, aɪ laɪk ðæt pleɪs. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.