30 bài giao tiếp thông dụng : Đi du lịch

Bài học: Đi nghỉ mát ở Canada.

George
Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?
What’s today’s date?
Sandra
Mùng năm tháng bảy
It’s July 5th.
George
Khi nào bạn đi nghỉ mát vậy?
When are you going on vacation?
Sandra
Tôi sẽ đi vào chủ nhật. Chúng tôi dự tính đi Canada.
I’m leaving on Sunday. We’re going to Canada.
George
Vậy ah. Ngày kia phải không? vậy là sắp rồi.
Really? The day after tomorrow? That’s very soon.
Sandra
Vâng tôi biết.
Yeah I know.
George
Bạn dự định ở đó bao lâu vậy?
How long are you going to stay there?
Sandra
Khoảng 2 tuần.
About 2 weeks.
George
Khi nào bạn quay lại?
When are you coming back?
Sandra
Tôi sẽ trở lại vào ngày 17.
I’m coming back on the 17th.
George
Tốt rồi. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
Alright. Have a nice trip.


Note:

Cách hỏi ngày:What’s today’s date?

Cách nói sẽ làm việc gì:S+tobe+doing, ví dụ: We’re going to Canada

Cách hỏi mất thời gian bao lâu:How long…, Ví dụ:How long are you going to stay there?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.