Mẹo để viết bài band 7-8 IELTS task 1

MẸO ĐỂ VIẾT BÀI BAND 7-8 IELTS TASK 1

Tiếng Anh Trí Đức giới thiệu mẹo cho các bạn đang ôn IELTS mẹo viết bài biểu đồ đường.

Mẹo cho biểu đồ đường
Biểu đồ đường luôn cho thấy những thay đổi theo thời gian. Dưới đây là một số lời khuyên về cách mô tả chúng:
• Cố gắng viết 4 đoạn – giới thiệu, tóm tắt các điểm chính, 2 đoạn chi tiết.
• Đối với đoạn tóm lược (overview) , hãy nhìn vào tổng thể chung – tức là những thay đổi đã xảy ra với tất cả
các đường từ đầu đến cuối của khoảng thời gian hiển thị (tức là từ năm đầu tiên đến cuối cùng). Có một xu hướng mà tất cả các dòng đi theo (ví dụ: tăng tổng thể)?
• Bạn không cần cung cấp số liệu trong đoạn tóm tắt của bạn. Chỉ cần đề cập đến những điều tổng quát như overall change’, ‘highest’ and ‘lowest’, mà không đưa ra những con số cụ thể.
• Không mô tả từng đường một cách riêng biệt. Người kiểm tra muốn thấy sự so sánh.
• Nếu đồ thị cho thấy nhiều năm, bạn sẽ không có thời gian để đề cập đến tất cả chúng. Những năm chính để mô tả là năm đầu tiên và năm cuối cùng. Bạn cũng nên đề cập đến năm’đặc biệt’  (ví dụ như một đỉnh -peak hoặc tăng / giảm đáng kể -significant rise/fall).
• Bắt đầu mô tả chi tiết (đoạn 3) với so sánh các đường của năm đầu tiên được hiển thị trên biểu đồ (ví dụ: năm 1990, số lượng …).
Sử dụng quá khứ đơn giản (increased -tăng, decrased- giảm) trong những năm qua, và ‘sẽ’-will hoặc ‘dự kiến ​​/ dự đoán ‘-expected/predicted cho năm sau.
• Không sử dụng câu bị  động (ví dụ  the number was increased), thì tiếp diễn (ví dụ: the number was increasing)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.