Một số chủ đề của bải thi viết IELTS số 2

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA BẢI THI VIẾT IELTS SỐ 2

1.   In many countries where capital punishment has been abolished there has been a corresponding rise in violent crime rates. For this reason, many governments are considering its reintroduction as a form of deterrent. Should Capital Punishment be re-introduced? Discuss.
2.   Television is a very powerful medium of influence over large populations. There are many positive aspects to television. For example, it is an educational tool. However many people feel that it is doing irreparable harm. Present argumentation to highlight your opinion on this matter.
3.   Outdoor recreation such as mountain climbing, camping and hiking bring us closer to nature and are ideal activities to encourage family bonding. Discuss.
4.   The younger generation is up-to-date with new techniques and advances in Science. They are often better able to make important decisions than their parents are. Discuss.
5.   Over the past twenty to thirty years there has been a noticeable trend away from many forms of discipline within the family. A recent survey highlighted the fact that most people feel that parents are too permissive with their children. Discuss.
6.   As a result of countries becoming more and more industrialized, pollution has become a serious problem. Discuss some ways that this children. Discuss.
7.   Overpopulation if unchecked will bring about the destruction of this planet. Discuss ways of controlling this problem.
8.   Many are of the opinion that the Internet is inundating our children with dangerous information. There is however no doubt that the Internet represents great advances in communication and the dissemination of information. Discuss the pros and cons of the Internet.
9.   Salaries paid to employees are an accurate reflection of their value to society. Discuss. In approaching this task, consider in particular salaries paid to nurses, doctors, sports-persons, movie stars, teachers and farmers. 

Một số chủ đề trong Part 2 – phần thi nói trong IELTS.

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TRONG PART 2 – PHẦN THI NÓI TRONG IELTS.

1. Describe a museum
1)  How often do you visit the museum?
2)  Which type of museum is popular in your country?
3)  Why do you want to visit the museum?
Follow-up:
²  What do you think of the importance of museums in history?
²  How do you think of the heritage of a country?
²  Compare the museums nowadays and in the past
2. Describe your favorite photograph
1)      Where was the photo taken?
2)      Who took the photo?
3)      What can be seen from the photo?
4)      Explain why it is the favorite photograph for you.
Follow-up:
²  How to take good photo?
²  When do people use camera?
²  How can the new technology put cinema’s skill advanced?

 3. The important historic place

1)  What is the place?
2)  Where is it located?
3)  Why do you think it is important?
Follow-up:
²  What do you think of the historic place in the future?
²  Will the government increase or decrease the safety guard?
²  What are the changes to the local people and economy?
²  What is the impact on the historic place by tourists?
4. Describe a subject taught in your school?
1)  Who teaches it?
2)  How is it taught?
3)  What do you learn from the class?
Follow-up:
²  Is there any difference between the traditional and modern educational systems?
²  What are the pros and cons of the current educational system in your country?
²  Do you think it is necessary to give comment or criticism to teachers?
5. What is the important invention before the age of computer?
1)  What is the invention?
2)  Why do you think it is very important?
3)  What are the advantages and disadvantages of the invention? 
Follow-up:
²  What is the significant impact of modern inventions on life?
²  Which skills do you want to study in the future?
²  Do you think it’s necessary to develop modern invention in the countryside?
6. Describe a foreign country you have never been to
1)  Where is the country?
2)  When will you go there?
3)  Why would you like to go there?
Follow-up:
²  Say something about the tourism development in China, facility, services and the effect on environment.
²  What is the importance of travel and tourism industry?
²  What do you think the function of tourist guides?

8. Describe your favourite movie

1)  What’s the name of the film?
2)  What’s the theme of the film?
3)  Why do you like it?
Follow-up:
²  Describe a type pf movie you like.
²  What’s the difference between Chinese and American movies?
²  What do you think of the violent films (Hollywood films)?
²  Why movies need computer techniques? Any example of movie using computer techniques
²  Which parts of cinema are the most important and how to improve it?

Giới thiệu IELTS

GIỚI THIỆU IELTS

IELTS /ˈ.ɛlts/, hay International English Language Testing System,[1] là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Bài thi được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung):
 • Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.
 • Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.
IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada.
Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.[2][3][4]

Những tính chất đặc trưng của kì thi

Bài thi IELTS bao gồm những nét đặc trưng sau:
 • Trong bài kiểm tra sẽ có nhiều kiểu giọng Anh của các nơi (Anh, Mĩ, Úc) để tránh sự phân biệt ngôn ngữ. Trong khi TOEFL chỉ bao gồm tiếng Anh của vùng Bắc Mĩ, luôn được công nhận là đáng tin cậy hơn TOEFL bởi một số cá nhân và tổ chức (đặc biệt là các tổ chức ngoài Mĩ), mặc dù nhìn bề ngoài thì có bao gồm cả những bài thi nghe của giọng Anh và giọng Úc.
 • IELTS kiểm tra khả năng nghe, đọc, viết và nói bằng tiếng Anh.
 • Hai dạng bài thi có thể được lựa chọn 1: Học thuật và dạng đào tạo chung.
 • Điểm sẽ được chấm cho từng kĩ năng nhỏ (nghe, đọc, viết, nói). Thang điểm từ 1 (không biết sử dụng) đến 9 (sử dụng thông thạo).
 • Bài kiểm tra kĩ năng nói,một nét đáng chú ý của IELTS, sẽ được thực hiện dưới hình thức giao tiếp trực tiếp giữa thí sinh và người chấm thi. Người chấm thi sẽ đánh giá thí sinh khi họ đang thực hiện bài nói của mình. Bài nói cũng được ghi âm để chấm lại, đối chiếu với bảng điểm đánh giá đã đưa ra trước đó.
 • Đội ngũ những người chấm thi IELTS đến từ nhiều nơi trên thế giới: Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Canada và các nước nói tiếng Anh khác.

Cấu trúc bài thi IELTS

Bài thi IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Các thí sinh sẽ thi chung phần Nghe và Nói trong khi phần thi Viết và Đọc sẽ khác biệt tuỳ theo việc thí sinh đó đăng kí hình thức thi Học thuật hay Đào tạo chung.

Bài thi Nghe

Thời gian làm bài thi nghe là 40 phút với 40 câu hỏi. Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi và độ khó của từng câu sẽ tăng dần. Bài thi bao gồm nhiều dạng khác nhau như thông tin từ một người, cuộc đàm thoại của 2 hoặc nhiều người. Và thí sinh sẽ nghe nhiều giọng phát âm của nhiều quốc gia khác nhau. Thí sinh chỉ nghe được 1 lần. Tuy nhiên, bạn sẽ có thời gian để đọc câu hỏi và chuẩn bị câu trả lời. Bài thi nghe có 4 phần (số câu hỏi không được chia đều), nghe 1 lần và các đoạn nghỉ được ghi kèm trong băng hoặc đĩa. Cuối bài thi các thí sinh sẽ có 10 phút để ghi lại kết quả vào Phiếu trả lời câu hỏi.
 • Phần 1: là các tình huống đời thường (đăng ký hoạt động, thuê nhà, nhập học) thường là 1 cuộc nói chuyện nhưng là hỏi đáp, và người đáp thường nói nhiều hơn.
 • Phần 2: là các tình huống hướng dẫn và giới thiệu về 1 chủ đề quen thuộc (trường học, khu du lịch, chương trình ca nhạc, triển lãm,..) thường chỉ nói bởi 1 người.
 • Phần 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn (Ví dụ: chọn chủ đề khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học).
 • Phần 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật.

Bài thi Đọc

 • Dành cho dạng học Thuật (Academic).
Bài thi gồm khoảng 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút (không có thời gian giành cho ghi lại câu trả lời cuối bài thi). Bài thi thông thường bao gồm 3 phần và phần trả lời câu hỏi. Mỗi phần là 1 đoạn văn khoảng 1500 từ với câu hỏi được chia tương đối đều. Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn. Bài thi thông thường bao gồm 1 đề tài thảo luận.
 • Dành cho dạng không học Thuật 
Thời gian làm bài thi cũng là 60 phút, gồm 40 câu hỏi như bài Đọc của dạng thi Academic. Các đề tài trong bài thi đọc thông thường liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh. Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các hướng dẫn sử dụng mục đích để đánh giá khả năng hiểu và xử lý thông tin của từng thí sinh. Các đề tài trong bài thi thông thường bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

Bài thi Viết

 • Dành cho dạng học Thuật (Academic).
Thời gian làm bài thi là 60 phút (thí sinh phải tự phân phối thời gian). Được chia làm 2 phần:
Phần 1: thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ, một quá trình, một hiện tượng được biểu diễn dưới dạng hình vẽ.
Phần 2: thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.
 • Dành cho dạng không học Thuật (General Training).
Thời gian làm bài thi cũng là 60 phút, được chia làm 2 phần:
Phần 1: thí sinh thường được yêu cầu viết bức thư khoảng 150 từ với mục đích là hỏi thông tin hay giải thích về 1 tình huống trong cuộc sống.
Phần 2: thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra quan điểm của 1 sự việc hay vấn đề. Thí sinh cần phải đưa ra chính kiến của mình hoặc trích dẫn ý kiến. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Bài thi Nói

Thời gian của bài thi nói thông thường là từ 11 – 14 phút. Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo. Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo. Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm.[5] Có thể tạm chia bài thi nói ra 3 phần:
 • Phần 1: Trả lời các câu hỏi về các chủ đề chung chung như quê hương, gia đình, sở thích,…
 • Phần 2: Người hỏi sẽ đưa cho bạn 1 yêu cầu về mô tả 1 sự việc hiện tượng có liên quan đến bạn, trong yêu cầu sẽ có 4 gợi ý để thí sinh có thể dễ dàng phát triển ý. Thí sinh có 1 phút để suy nghĩ và nhiều nhất là 2 phút để trả lời. Kết thúc phần trả lời, người hỏi có thể sẽ hỏi thêm 1 đến 2 câu hỏi.
 • Phần 3: Người hỏi sẽ hỏi bạn các câu hỏi về chủ đề liên quan tới hiện tượng và sự việc mà bạn đã trình bày ở trên. Các câu hỏi ở phần này thường là các loại sau: Discuss (bàn luận), Compare (so sánh), Speculate (dự đoán), Analyse (phân tích), Explain (giải thích), Evaluate (ý kiến).

Tổng thời gian thi

Toàn bộ bài thi sẽ diễn ra trong vòng 2 giờ 45 phút cho các kỹ năng Nghe, Đọc và Viết.
 • Bài thi nghe: 40 phút, 30 phút là thời gian đoạn băng được phát cho bài thi nghe, và sẽ có 10 phút sau đó để thí sinh điền đáp án vào phiếu trả lời.
 • Bài thi Đọc: 60 phút.
 • Bài thi Viết: 60 phút.
 • Bài thi Nói: 11–14 phút.
(Lưu ý: Không có thời gian cộng thêm cho thí sinh để điền đáp án cho 2 phần thi Đọc và Viết)
Thứ tự của 3 bài thi đầu tiên luôn là Listening, Reading và Writing sẽ được diễn ra và hoàn tất trong vòng một ngày, trên thực tế sẻ không có thời gian nghỉ giải lao giữa các phần thi. Phần thi Nói sẽ được diễn ra trong vòng 7 ngày trước hay sau các phần thi khác.
Bài thi được thiết kế để khai thác hết khả năng của người học từ người mới học cho đến chuyên gia.

Hệ thống điểm IELTS

Cách tính điểm

Thang điểm của IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng.
Điểm tổng của 4 kỹ năng sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau: Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là.25, thì sẽ được làm tròn lên thành.5, còn nếu là.75 sẽ được làm tròn thành 1.0.
Ví dụ: một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)
Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 4.0 (Nghe); 3.5 (Đọc), 4.0 (Viết) và 4.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là 4.0 (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0)
Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 6.5 (Nghe), 6.0 (Đọc), 6.0 (Viết) và 6.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là 6 (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6)
 • Phần thi Nghe và Đọc
Bài thi Nghe và Đọc bao gồm 40 câu. 1 câu trả lời đúng thí sinh sẽ được 1 điểm; Số điểm tối đa có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Thang điểm từ 1 – 9 sẽ được tính dựa trên số câu trả lời đúng.
Mặt dù tất cả các câu hỏi đã qua nhiều công đoạn như: Khảo sát bài thi, thi thử trước khi các câu hỏi này có thể sử dụng trong đề thi chính thức. Tuy nhiên sẽ vẫn có những chêch lệch nhỏ về độ khó dễ của từng bài thi. Do vậy, để tạo sự công bằng cho từng bài thi, thang điểm chuyển đổi sẽ có thay đổi theo từng bài thi. Điều này có nghĩa là cùng điểm 6 nhưng sẽ có sự chêch lệch số câu trả đúng cho từng bài thi khác nhau.
Bảng thông tin bên dưới giúp các bạn hiểu thêm về cách chuyển đổi điểm của thí sinh theo từng cấp độ khác nhau của bài thi: Nghe và Đọc của năm 2004. Ngoài ra, bạn cũng sẽ hiểu thêm về cách chuyển đổi từ số câu hỏi đúng thành điểm cuối cùng của bài thi.
Bài Nghe Bài Đọc học thuật (AC) Bài Đọc phổ thông (GT)
Điểm Câu đúng/40 câu Điểm Câu đúng/40 câu Điểm Câu đúng/40 câu
5 16 5 15 4 15
6 23 6 23 5 23
7 30 7 30 6 30
8 35 8 35 7 34
Cách chấm điểm của cả 2 dạng bài thi: học thuật (AC) và không học thuật (GT). Điểm khác biệt giữa 2 bài thi này là vể thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong bài thi. Hầu hết đề thi của loại hình học thuật thường có nhiều từ vựng khó và cấu trúc câu phức tạp hơn. Do vậy, cùng một điểm số nhưng thông thường số câu trả lời đúng của loại hình không học thuật (GT) yêu cầu phải nhiều hơn loại hình học thuật (AC).
 • Phần thi Viết và Nói
Giám khảo sẽ dựa vào bảng mô tả chi tiết thang điểm 1 – 9 của thí sinh để chấm điểm cho bài thi Viết và Nói.
Bài thi Viết: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi – Task Achievement (đối với đề tài 1) hay khả năng trả lời bài thi – Task Response (đối với đề tài 2), tính gắn kết – kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.
Bài thi Nói: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ – Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.
Các bảng mô tả thang điểm cho môn thi Viết và nói luôn được cập nhật để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về các yêu cầu của từng phần. Các giám khảo IELTS phải trải qua khóa đào tạo tập trung về các quy chuẩn chấm thi để đảm bảo chắn chắn cho việc chấm bài thi một cách chính xác và đúng tiêu chuẩn. Bạn có thể tham khảo các bảng mô tả thang điểm cho bài Viết – Đề tài 1, Đề tài 2 và cho bài thi nói

Thang điểm đánh giá

IELTS không có đậu và rớt. Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết quả và trên đó thể hiện số điểm từ 1 – 9. Giấy chứng nhận kết quả sẽ ghi rõ điểm tổng và điểm trung bình cho từng phần thi. Thang điểm IELTS được đánh giá trên một thang điểm 9 cấp. Mỗi một mức điểm điểm ứng với từng trình độ khác nhau, trong đó có tính đến điểm 0.5 (Ví dụ như 6.5 hay 7.5). Một thang điểm 9 cấp độ được miêu tả gồm có:
 • 9 Thông thạo: Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu hoàn toàn đầy đủ
 • 8 Rất tốt: Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, chỉ đôi khi mắc những lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với những chủ đề tranh luận phức tạp, tinh vi.
 • 7 Tốt: Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lí lẽ tinh vi.
 • 6 Khá Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp, đặc biệt là trong những tình huống quen thuộc.
 • 5 Bình thường: Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực riêng quen thuộc của mình.
 • 4 Hạn chế: Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong những tình huống quen thuộc. Thường có khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
 • 3 Cực kì hạn chế: Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc. Thường thất bại trong giao tiếp.
 • 2 Lúc được lúc không: Không có những giao tiếp thực sự ngoại trừ những thông tin cơ bản nhất với những từ ngữ riêng lẻ hoặc những cú pháp ngắn trong tình huống thông thường để đạt được mục đích tức thời. Khó khăn lớn trong việc nói và viết tiếng Anh.
 • 1 Không biết sử dụng: Hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh ngoài vài từ riêng lẻ.
 • 0 Bỏ thi: Không một thông tin nào để chấm bài. Người dự thi đã không thể tham dự kì thi.

Địa điểm và ngày thi

Có khoảng 300 trung tâm dự thi trên toàn thế giới. Số lượng thí sinh đã tăng khoảng 100 ngàn người năm 1999 lên nửa triệu người năm 2003. Ba quốc gia có nhiều thí sinh nhất năm 2003 là Trung Quốc, Ấn Độ và Anh cho kì thi học thuật và Ấn Độ, Trung Quốc và Úc cho kì thi đào tạo chung.
Có đến 48 ngày thi hợp lệ trong một năm. Mỗi trung tâm tổ chức nhiều nhất là 4 kì thi mỗi tháng tùy nhu cầu từng địa phương.

Tìm hiểu cấu trúc câu trong 2 bài thi viết IELTS

TÌM HIỂU CẤU TRÚC CÂU TRONG 2 BÀI THI VIẾT IELTS

Trong cả 2 bài thi viết, các bạn nên tránh sử dụng các câu có cấu trúc lặp lại. Các bạn nên dùng các cấu trúc câu đa dạng để bài thi đạt được điểm cao. Có tất cả 4 cấu trúc câu như sau: câu đơn giản, câu ghép, câu phức và câu kết hợp  
 A. Câu đơn

 •  Có 1 động từ và 1 chủ ngữ : Computers make life easy for many people 
 •  Có 2 động từ và 1 chủ ngữ : Computers cost alot of money and require regular maintenance
 •  Có 2 động từ , 1 chủ ngữ và 1 tân ngữ : Business and individuals buy computers and use them mostly for correspondence

B. Câu ghép : là câu có từ 2 mệnh đề trở lên , kết hợp theo các ví dụ dưới đây 

 • Có dấu chấm phẩy ở giữa : 

Some people like computers; other are fraid of modern technology 

 • Có một trong những liên từ sau: and-but-or-not-for-so-yet   

Students usually write with a computer , but  I like writting by hand

 • Có 1 số trạng từ nối như : futhermore-moreover-therefore

Students usually write with a computer; however, I like writting by hand 

C. Câu phức: là câu gồm có 1 mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc . Mệnh đề phụ thuộc là nhóm các từ bao gồm cả động từ nhưng không thể tạo nên câu hoàn chỉnh vì vậy chúng phụ thuộc vào mệnh đề độc lập. Có 3 loại câu phức : 

 • Có mệnh đề phụ thuộc hoạt động như trạng từ ( bắt đầu bằng trạng từ) 

Although computers save time, they take a long time to understand

 • Có mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như tính từ ( bắt đầu bằng các đại từ quan hệ which, who, whose) 

Database software is essential for companies which  need to maintain recods
Có mệnh đề quan hệ đóng vai trò như là danh từ ( bắt đầu với that, whether, wh questions )

More experts insist that computers are essential in school

D. Câu kết hợp : là câu gồm cả câu ghép và câu phức . Vì vậy có ít nhất 2 mệnh đề độc lập và nhiều mệnh đề phụ thuộc 
When computers first appeared, they were huge, but now they are extremely compact

Một số động từ thường dùng khi thi IELTS với bài viết biểu đồ

Bạn có 20 phut để viết một bài báo cáo từ một dữ liệu biểu đồ . Bạn cần tóm tắt dữ liệu trên, chỉ ra xu hướng ( trend) của dữ liệu đó. Bạn không được đưa quan điểm cá nhân để giải thích tại sao lại dữ liệu đó lại như vây. Và nhớ rằng bài viết của bạn cần trên 150 từ
Một số động từ chỉ sự tăng như: increase, rise, grow
Một số động từ chỉ sự giảm : decrease, drop , fall, decline
Một số động từ chỉ sự không thay đổi: stay constant, level off
Động từ chỉ dự liệu đạt giá trị “đỉnh”: peak
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi nhanh, rõ rệt như: rapidly( nhanh) , quickly ( nhanh) , dramatically (nhanh rõ rệt) , sharply ( rõ rệt) , exponentially( cấp số mũ )
Một số trạng từ chỉ sự thay đổi khác như : moderately ( trung bình), steadily ( vững chắc), gradually ( từ từ ) , slightly ( khá), slowly ( chậm )
Một số trạng từ chỉ xấp xỉ : approximately, nearly, roughly, round, about…
Một số ví dụ :
– From january to february, sales increase sharply
– There is a slight decrease in number of smoking women